Oznámení

Datum: 2.12.2013
S účinností od 30.11.2013 byl po vzájemné dohodě odvolán z funkce generálního ředitele a jednatele společností ARMANDO HOSPITALITY GROUP EUROPE a OREA HOTELS Ing. Filip Kühnel.

Ke stejnému datu řízení společnosti se všemi pravomocemi a odpovědností odpovídající pozici generálního ředitele dočasně přechází na druhého jednatele obou společností Ing. Miroslava Kosnara.
Za práci odvedenou pro obě společnosti skupiny CIMEX náleží Ing. Filipovi Kühnelovi upřímné poděkování.