Franšíza

Snahou všech hotelových řetězců je vzájemná spolupráce mezi hotely a z toho plynoucí úspora nákladů a to nejen v oblasti marketingu. Optimální geografické uspořádání hotelů řetězce je rovnoměrné rozložení v regionech se zastoupením v každé významnější turistické destinaci. Podmínkou řetězce je nabídka kvalitního produktu na všech jeho provozech.

Nejjednodušší formou sdružování hotelů v dnešní době globalizace představuje právě FRANŠÍZINK.

Zejména z těchto důvodů nabízí hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS od roku 1999 pro samostatné hotely možnost zapojení do řetězce a navázání vzájemné spolupráce formou franšízinku a to nejen v ČR.

Franšízinkovou spolupráci chápeme jako obchodní partnerství zajišťující ekonomický, kvalitativní a imagový růst smluvního partnera. Hotel si zachová svojí právní subjektivitu a systém franšízinku umožní skloubit rodinný charakter provozu s výhodami globálního řetězcového systému. Ve smlouvě se poskytovatel franšízy (OREA HOTELS s.r.o.) zavazuje poskytovat know-how, přístup k technologiím a řadu služeb viz níže. Smluvní partner má tak zajištěnu možnost podílet se na všech znalostech a zkušenostech franšízora, získá výhody plynoucí z image a marketingové síly jeho značky a stává se součástí rezervačního systému.

OREA HOTELS & RESORTS zajistí zájemci o franšízu profesionální pomoc při všech činnostech v procesu přičleňování k řetězci, i během jeho plnohodnotného členství - od zavádění standardů kvality, přes ekonomické poradenství, až po vyhodnocování kvality.