Klášter premonstrátů Teplá

Klášter premonstrátů Teplá
Nejvýznamnější tepelská památka – klášter se nachází asi 2 km jižně od centra města a 15 Km od Mariánských Lázní. Založen byl v roce 1193. Hned z počátku umožnil osídlení původně velmi řídce obydlené oblasti a po staletí pak byl duchovním, kulturním, vědeckým, ale také hospodářským centrem celého kraje. V roce 1950 byl zrušen a stal se kasárnami Československé lidové armády. Knihovna a muzeum byly od roku 1958 zpřístupněny veřejnosti.

Klášter pro veřejnost

Prohlídka s průvodcem zahrnuje knihovnu a výstavu exponátů ze sbírek klášterního muzea. Do prohlídkové trasy není zařazen kostel, protože ten slouží především k církevním účelům. Pokud bude jeho shlédnutí možné, bude vám to oznámeno na místě.

Dějiny kláštera

Dějiny kanonie premonstrátů v Teplé se datují od roku 1193, kdy ji založil český dvořan a knížecí správce pohraničního území západních Čech, Hroznata (1160 - 1217). Sám Hroznata, po té co mu zemřel syn a manželka vstoupil počátkem 13. století do řádu premonstrátů a přijal bílé řádové roucho od samotného papeže Inocence III. Roku 1217 byl při visitační cestě zajat chebskými loupeživými rytíři, kteří za něj požadovali výkupné. Hroznata však na vydírání nepřistoupil, vědom si, že majetek zasvětil Bohu a že každou jeho zpronevěru stihne prokletí, takže ve vězení hradu Kynšperku zemřel hladem a útrapami. Další historie kláštera byla pohnutá a střídal se rozkvět a úpadek, způsobený válkami, loupežemi, požáry a morem. Na přelomu 17. a 18. století byl klášter skvěle barokně přestavěn K. Dienzenhoferem. Poslední období rozkvětu zažil klášter na přelomu 19. a 20. století, kdy byla vybudována nová knihovna a muzeum spolu s parkem. Hospodářsky klášter podlomila pozemková reforma po vzniku Československa a nacistická okupace. V roce 1990 se do kláštera vrátili premonstráti a dochází k postupné obnově.

Zajímavosti

Klášterní knihovna patří k nejstarším a nejvýznamnějším historickým knihovnám v České republice - druhá největší, obsahuje 100 000 svazků. Jsou zde vzácné rukopisy, prvotisky, paleotypy a staré listiny, hlavně teologické, ale i z vědních oborů ve všech světových jazycích. Opatský kostel je zasvěcen Zvěstování Panny Marie a byl vystavěn v letech 1193 - 1232. Ke slavnostnímu vysvěcení 20. 6. 1232 se dostavil i český král Václav I. Exteriér kostela je cennou ukázkou přechodu románského slohu v gotický. Interiér je barokní a zahrnuje významná díla, jako jsou sochy I. Platzera, fresky zdejšího malíře E. Dollhopfa a chórové lavice od zdejšího řezbáře T. Pistla. V kostele jsou dvoje kvalitní barokní varhany., sloužící vedle bohoslužeb i ke koncertům duchovní hudby. V severní kapli jsou uloženy ostatky blahoslaveného Hroznaty. Klášterní park - jeho nynější podoba vznikla postupným rozšiřováním a přeměnami klausurní zahrady a sadu uprostřed středověkých hradeb kláštera.

Prohlídky areálu

Jak jste se v poslední době mohli dovědět i ze sdělovacích prostředků, v areálu kláštera byly v létě 2011 zahájeny rozsáhlé rekostrukční práce.
TURISTICKÉ PROHLÍDKY VŠAK NADÁLE PROBÍHAJÍ V NEOMEZENÉ MÍŘE.
Stavební zábrany jsou pouze v části klášterního areálu a je možný i přístup na nádvoří a do parku.
Nemusíte se proto nechat odradit představou staveniště a můžete si přijít prohlédnout historické interiéry kláštera i park.

Začátky pravidelných prohlídek s průvodcem:

1/2 - 30/4        po-so 09,00-15,30*    ne 11,00-15,30**
1/5 - 30/9        po-so 09,00-17,00**    ne 11,00-17,00**
1/10 - 31/12        po-so 09,00-15,30**    ne 11,00-15,30**

VELIKONOCE

velikonoční pondělí     11,00-15,30**

VÁNOCE
25/12, 26/12        11,00-15,30**
24/12             zavřeno

(**začátek poslední prohlídky)
maximální počet osob ve skupině - 60
doba trvání prohlídky cca 45 minut

Vstupné 2012

dospělí            100,-Kč    5,50 €
děti do 10 let    0,- Kč    0,- €
děti 10-18 let    70,- Kč    4,50 €
studenti             70,- Kč    4,50 €
po předložení studijního průkazu    
důchodci    100,- Kč 5,50 €
ZTP         70,- Kč    4,50 €
po předložení průkazu

Všechny akční nabídky

Omlazující lázně

Omlazující lázně

platí do 21.12.2015
Detail
Kouzelné Vánoce

Kouzelné Vánoce

platí do 28.12.2015
Detail
Omlazující lázně

Omlazující lázně

platí do 21.12.2015
Detail
Pohoda

Pohoda

platí do 21.12.2015
Detail
Regenerace v srdci Mariánek

Regenerace v srdci Mariánek

platí do 21.12.2015
Detail
Silvestrovská jízda

Silvestrovská jízda

platí do 04.01.2016
Detail
Pohoda

Pohoda

platí do 21.12.2015
Detail
Regenerace v srdci Mariánek

Regenerace v srdci Mariánek

platí do 21.12.2015
Detail
Pobyt senior

Pobyt senior

platí do 21.12.2015
Detail
Kouzelné Vánoce

Kouzelné Vánoce

platí do 28.12.2015
Detail
Silvestrovská jízda

Silvestrovská jízda

platí do 04.01.2016
Detail
Bohemia & Romance

Bohemia & Romance

platí do 21.12.2015
Detail
Pobyt senior

Pobyt senior

platí do 21.12.2015
Detail
 

Kontakty

Klášter čp. 1, 36461 Klášter Teplá (mapa)
tel 353 392 732
e-mail
www.klastertepla.cz

GPS: 49°57'59.051"N, 12°52'38.060"E

Nejbližší hotel

OREA Hotel Excelsior ****

Hlavní 121
Mariánské Lázně 353 01

tel: +420 354 697 111
e-mail: