Orea Resort Santon - turistické tipy

Lednicko-valtický areál.

  • zámek Lednice, nádherný park, který doplňuje množství romantických staveb ( Janův hrad, Minaret, Aquadukt, Dianin chrám , Tři grácie a další ) Valtice - honosný zámek, bývalé sídlo rodu Lichtenštejnů

Slavkovské bojiště, Kroměříž

  • bitva tří císařů - návrší Žuráň - císař Napoleon se svojí armádou porazil spojenecká vojska Ruska a Rakouska v roce 1805, poblíž Slavkova u Brna
  • Kroměříž - arcibiskupský zámek se svými známými zahradami ( v seznamu UNESCO). Součástí zámku je také historický arcibiskupský vinný sklep

Moravský kras

  • největší krasová oblast v České republice. Punkevní a Kateřinská jeskyně, propast Macocha, jeskyně Barcarka

Porta coeli Tišnov - hrad Pernštejn

  • Porta coeli v Předklášteří - jediný moravský ženský cisterciácký klášter, zmiňován od roku 1233, v roce 2010 vyhlášen národní památkou
  • Nedvědice - hrad Pernštejn z 13. století

Hrad Veveří (2km - možná doprava k hradu parníkem)

  • původní pozdně románský a raně gotický hrad, v letním období místem hudební festivalů a kulturních akcí