Postup začlenění hotelu

  1. Před-vstupní audit Vašeho zařízení (jednodenní návštěva u Vás na hotelu)
    výstupem jsou nutné a doporučené dovybavení hotelu, doplnění hotelových služeb, povinnosti personálu a provozně organizační postupy.
  2. Návrh franšízinkové smlouvy
  3. Podpis franšízinkové smlouvy, splatnost vstupního poplatku
  4. Fáze implementace Standardů OREA HOTELS & RESORTS (cca třídenní asistence přímo na hotelu)
  5. Vstupní audit, kontrola naplnění Standardu kvality OH. 

V případě splnění podmínek na 80% Vám bude vystaven certifikát kvality OREA HOTELS & RESORTS  a začíná plnohodnotné začlenění:

  • Zařazení hotelu do nabídky řetězce tj. web, rezervační systém, prospekty, veletrhy, dodavatelské programy, marketingové programy... apod.
  • Platba měsíčních poplatků až od vystavení certifikátu kvality OREA HOTELS & RESORTS