Postup začlenění hotelu

  1. Před-vstupní audit Vašeho zařízení (jednodenní návštěva u Vás na hotelu)
    výstupem jsou nutné a doporučené dovybavení hotelu, doplnění hotelových služeb, povinnosti personálu a provozně organizační postupy.
  2. Návrh franšízinkové smlouvy
  3. Podpis franšízinkové smlouvy, splatnost vstupního poplatku
  4. Fáze implementace Standardů OREA HOTELS (cca třídenní asistence přímo na hotelu)
  5. Vstupní audit, kontrola naplnění Standardu kvality OH. 

V případě splnění podmínek na 80% Vám bude vystaven certifikát kvality OREA HOTELS  a začíná plnohodnotné začlenění:

  • Zařazení hotelu do nabídky řetězce tj. web, rezervační systém, prospekty, veletrhy, dodavatelské programy, marketingové programy... apod.
  • Platba měsíčních poplatků až od vystavení certifikátu kvality OH