OREA cukroví pro dětskou nemocnici FN Brno

OREA cukroví pro dětskou nemocnici FN Brno

Naši brněnští cukráři letos zásobovali vánočním cukrovým nejen brněnské domácnosti, ale rozhodli se také obdarovat personál nemocnice, pro které je tento rok extra náročný.

Vánoční cukroví a perníčky jsme dnes předali Dětské nemocnici FN Brno. Pro jejich zdravotnický personál, který se intenzivně stará nejen o pacienty s onemocněním covid 19, ale také pro jejich nejmenší pacienty, kteří musejí trávit vánoční svátky mimo domov. Cukroví připravil náš culinary team v čele s šéfkuchařem Michalem Korešem na OREA Resortu Devět Skal Vysočina.

Krabice s domácím cukrovím předal ředitel resortu Petr Opluštil paní PhDr. Janě Šífové, zástupkyni zdravotnického náměstka pro NLZP.

Za všechny zaměstnance společnosti OREA Hotels & Resorts bychom chtěli poděkovat všem zdravotníkům za jejich mimořádné nasazení v této nelehké Covidové době a přejeme pokud možno co nejklidnější závěr tohoto roku a do toho nového jen to nejlepší.

Děkujeme vaše OREA