Whistleblowing

Informace k ochraně oznamovatelů

Informace k ochraně oznamovatelů (whistleblowing) V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) zřídila společnost OREA HOTELS s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1062/58, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 27176657, vnitřní oznamovací systém, který slouží k oznamování možného protiprávního jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení je možné prostřednictvím tohoto vnitřního oznamovacího systému učinit následujícím způsobem:

  • písemně prostřednictvím softwarového nástroje NNTB, který je dostupný ZDE
  • písemně poštou na adresu sídla společnosti OREA HOTELS s.r.o. - Na Pankráci 1062/58, Praha 4, PSČ 140 00, přičemž na obálku je třeba zřetelně uvést „OZNÁMENÍ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ - K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY (NEOTVÍRAT)“ 
  • telefonicky - na telefonní kontakty níže uvedených příslušných osob
  • osobně některé z níže uvedených příslušných osob, a to po předchozí telefonické dohodě s touto příslušnou osobou na konkrétním termínu a místu podání oznámení.

Oznamovatel je rovněž oprávněn podat své oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti. Veškeré informace k možnosti využití externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti jsou dostupné zde: https://oznamovatel.justice.cz/

Příslušnými osobami určenými společností OREA HOTELS s.r.o. dle zákona o ochraně oznamovatelů jsou:

  • Mgr. Petra Slabá, HR ředitelka, tel. +420 602 221 456, e-mail: petra.slaba@cimex.cz 
  • Mgr. Kamila Hozová, Senior právník, tel. +420 724 717 071, e-mail: kamila.hozova@orea.cz

Společnost OREA HOTELS s.r.o. nevyloučila přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Bližší informace o fungování vnitřního oznamovacího systému jsou uvedeny v interní směrnici dostupné ZDE.