Activities

Tourist tips

The city of Brno offers a wealth of cultural events and you will find many significant sights worth visiting around the local area. Be sure not to miss any of them, we have prepared a brief overview for your added comfort and orientation.

ŠPILBERK CASTLE

The old castle which dominates the city was founded in the 13th century and has been reconstructed several times. It was declared a national heritage and cultural site in 1962 and is currently one of the buildings of the Museum of Brno. The castle offers a wonderful view over the city. (www.spilberk.cz/en)

 

By car: 15 min.

VILLA TUGENDHAT

Villa Tugendhat is a unique functionalist work and a UNESCO World Heritage Site. It‘s unique architecture set new standards for modern living. (www.tugendhat.eu) By car: 15 min.

 

JUNGLE PARK

Jungle park is a climbing centre, located just one kilometer away from our hotel. The sports and recreation complex sprawls through a beautiful forest along the river Svratka. Anyone craving an unusual experience in the treetops should visit. Jungle park draws you into nature and enriches visitors with new experiences. (www.junglepark.cz)

 

By car: 10 min.

VIDA! SCIENCE CENTRE

Launch a hydrogen rocket, star in the TV weather report, freeze your own shadow, experience an earthquake, set free a tornado, and get to the bottom of the Bermuda Triangle. All these experiences and many more are waiting for you in the VIDA! science centre.

(www.vida.cz/english)

 

By car: 10 min.

WATER PARK RIVIÉRA BRNO

Water park Riviéra is among the largest natural swimming pool in the Czech Republic. Their situational layout is suitable not only for relaxing but also for actively spent time near the city center. (www.rivec.cz)

 

By car: 10 min.

VEVEŘÍ CASTLE

Veveří Castle is a popular destination for day-trippers, which rises on a cliff near Brno over the reservoir. The castle has a bridge which goes over the reservoir for pedestrians and cyclists. Veveří Castle is one of the largest and oldest castle complexes not only in Moravia but also in the Czech Republic. For the most beautiful views of the castle, visitors are offered boat trips passing beneath the castle on the reservoir.

(www.veveri.cz)

 

By car: 15 min.

ZOO

Brno Zoo is located near the reservoir. It focuses primarily on hoofed animal but also includes other more attractive animals like polar bears, tigers and monkeys. Brno Zoo attracts both the casual and keener animal enthusiasts. (www.zoobrno.cz/en)

 

By walk: 60 min. / By car: 5 min.

LEDNICE-VALTICE AREA

The Lednice-Valtice Area is considered the largest complex landscape in Europe and perhaps the world, and is a UNESCO World Heritage Site. There you will find the Lednice and Valtice castles and other scattered buildings and natural landmarks. (www.lednicko-valticky-areal.cz)

 

By car: 50 min.

SLAVKOV BATTLEGROUND

The town of Slavkov u Brna is famous for the Battle of Austerlitz in 1805 a few kilometres west of the town. At the battle 3 emperors defeated Napoleon and his army with the allied forces of Russia and Austria. (www.zamek-slavkov.cz/cz/bitva-1805)

 

By car: 30 min.

KROMĚŘÍŽ

Kroměříž is an extraordinarily beautiful town, especially the Archbishop’s Palace and its gardens which is a UNESCO World Heritage Site. Kroměříž is located about 60 km from Brno. (www.kromeriz.eu/en)

 

By car: 50 min.

MORAVIAN KARST

The Moravian Karst is the largest karst area in the Czech Republic and includes Macocha Gorge and the Punkva caves on the river Punkva, 40 km away from the Moravian capital. The main tourist attraction of the Moravian Karst is the world famous Macocha Gorge, part of the Punkva caves, reaching depths of 138 m.

(www.moravskykras.net)

 

By car: 40 min.

PORTA COELI TIŠNOV MONASTERY

The Cistercian monastery Porta Coeli is the only Moravian Cistercian convent and is a national monument.

(www.portacoeli.cz)

 

By car: 30 min.

PERNŠTEJN CASTLE

The Castle of Pernštejn is one of the most important castles in Moravia founded in the 13th century and open to the public. The castle is located at the eastern edge of the highlands, near the village Pernštejn and like any good castle has it‘s fair share of all sorts of scary tales.(www.hrad-pernstejn.eu)

 

By car: 50 min.

 

 

Hrad Špilberk

Starý hrad tvořící dominantu města Brna byl založen již ve 13. století a v průběhu své existence prošel několika přestavbami. V roce 1962 byl prohlášen národní kulturní památkou a v současnosti patří k objektům Muzea města Brna. Z hradu se naskýtá krásný pohled na celé město. (www.spilberk.cz)

Autem: 15 min.

Vila Tugendhat

Vila Tugendhat je ojedinělým funkcionalistickým dílem, které je zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Jedná se o unikátní architekturu, která určila nová měřítka moderního bydlení. (www.tugendhat.eu)

Autem: 15 min.

Jungle Park

Jungle park je lanové centrum nacházející se 10 kilometrů od našeho hotelu. Tento sportovně-rekreační areál se rozléhá v nádherném prostředí lesa kolem řeky Svratky. Je určen všem, kteří chtějí zažít netradiční zážitek v korunách stromů. Jungle park přináší dobrodružství v přírodě a obohacuje své návštěvníky o nové zážitky a zkušenosti. (www.junglepark.cz)

Autem: 10 min.

VIDA! science centrum

Odpálit si vodíkovou raketu, stát se hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo nebo přijít na kloub záhadě Bermudského trojúhelníku, to vše můžete zažít v zábavním vědeckém parku VIDA! (www.vida.cz)

Autem: 10 min.

Koupaliště Riviéra Brno

Koupaliště Riviéra se řadí mezi největší přírodní koupaliště v České republice. Svým situačním rozložením je vhodné nejen pro relaxaci, ale také pro aktivně strávené chvíle v blízkosti centra Brna. (www.rivec.cz)

Autem: 10 min.

Hrad Veveří

Častým cílem výletníků je také hrad Veveří, který se tyčí na skále nedaleko nad brněnskou přehradou. U hradu byl přes přehradu vybudován most pro chodce a pro cyklisty. Hrad Veveří je jedním z nejrozsáhlejších a nejstarších hradních areálů nejen na Moravě ale i v celé České republice. Nejhezčí výhledy na hrad se návštěvníkům nabízejí z paluby výletních lodí projíždějících pod hradem na hladině Brněnské přehrady. (www.veveri.cz)

Pěšky: 140 min. / Autem: 15 min.

Zoo

Zoologická zahrada města Brna se nachází v blízkosti Brněnské přehrady. Zaměřuje se především na kopytníky, ale chová i další atraktivní zvířata jako lední medvědy, tygry a opice. Návštěva ZOO Brno potěší jak velké, tak malé zvířecí nadšence. (www.zoobrno.cz)

Pěšky: 60 min. / Autem: 5 min.

Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě a možná i na světě a je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Nalezneme zde jak zámky Lednice a Valtice, tak řadu dalších tzv. roztroušených staveb a přírodních památek. (www.lednickovalticky-areal.cz)

Autem: 50 min.

Slavkovské bojiště

Město Slavkov u Brna je známé především bitvou u Slavkova, která se v roce 1805 odehrála několik kilometrů západně od města. V bitvě tří císařů porazil Napoleon se svojí armádou spojenecká vojska Ruska a Rakouska. (www.zamek-slavkov.cz)

Autem: 30 min.

Kroměříž

Kroměříž je neobyčejně krásné město, a proto byla jeho část, konkrétně Arcibiskupský zámek se svými známými zahradami zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Kroměříž seje od Brna vzdálena asi 60 km. (www.mesto-kromeriz.cz)

Autem: 50 min.

Moravský kras

Největší krasová oblast v České republice, kde se nachází i známá propast Macocha a Punkevní jeskyně na řece Punkvě, je od moravské metropole vzdálena 40 km. Hlavním turistickým lákadlem Moravského krasu je světoznámá propast Macocha, která je součástí komplexu Punkevních jeskyní, její hloubka je 138 metrů. (www.moravskykras.net)

Autem: 40 min.

Porta coeli klášter Tišnov

Klášter cisterciaček Porta coeli, jediný moravský ženský cisterciácký klášter, je národní kulturní památkou. (www.portacoeli.cz)

Autem: 30 min.

Hrad Pernštejn

Jedná se o jeden z nejvýznamnějších moravských hradů, který byl založen ve 13. stolení a který je otevřen veřejnosti. Hrad stojí ve východním okraji Českomoravské vrchoviny, u osady Pernštejn a jako každý správný hrad je opředen nejrůznějšími strašidelnými pověstmi. (www.hrad-pernstejn.cz)

Autem: 50 min.