Turistické tipy

Turistické tipy

Poznejte okolí resortu, který leží v krásné krajině Ždárských vrchů. Vydejte se na vrchol Devět skal nebo navštivte hrad Pernštejn. Své kouzlo má i poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Devět skal

Devět skal (836 m) je nejvyšší vrchol Žďárských vrchů a druhý nejvyšší vrchol celé Českomoravské vrchoviny. V roce 1976 byl vyhlášen přírodní památkou.

Japonská zahrada Sněžné

Japonská zahrada pana Šimona začala vznikat již v roce 1996, v současné době má rozlohu cca 70 x 80 m. Japonský styl příjemně kontrastuje s krajinným rázem Vysočiny. Vzdálenost od hotelu je cca 4 km.

Galerie Sněžné

Galerie tvorby umělců Vysočiny ve Sněžném (cca 4 km od hotelu).

Malinská skála, Čtyři palice, Milovské perničky, Bílá skála, Černá skála, Drátenická skála, Lisovská skála

Další vrcholy Žďárských vrchů. Jedná se o rulové skalní útvary, některé využívané i horolezci. Všechny skály jsou dosažitelné po turisticky značených trasách s výchozím bodem u Milovské restaurace, kde je umístěn rozcestník a mapa okolí (u autobusové zastávky).

Vesnická památková rezervace Krátká

Ves vznikla v roce 1727 a její založení bylo spojeno s prosperující těžbou železné rudy. Jedná se o soubor lidových staveb a patří k jednomu z nejhodnotnějších celků lidové architektury. Vzdálenost od hotelu je cca 6 km.

Je tu vybudovaná krátká nenáročná naučná trasa s patnácti zastaveními. Všechna stavení jsou stále obývána a všechny objekty využívány. Obec má 24 stálých obyvatel a dále se nerozšiřuje, takže nová výstavba nenarušuje původní ráz vesnice.

Sochy Michala Olšiaka

Sochy jsou rozmístěny ve Žďáru nad Sázavou a okolních obcích: Hamry nad Sázavou, Obyčtov, Poděšín, Polnička, Račín, Škrdlovice, Tři Studně. Jedná se o betonové nebo pískovcové sochy v nadživotní velikosti, které jsou citlivě začleněny do přírody. Nejbližší sochy – Výr u obce Tři Studně (cca 9 km) a Hraniční kámen u Pilské nádrže ve Žďáru nad Sázavou (cca 25 km od hotelu), který je doplněný sochami Orlice a Lva.

Zelená hora - Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého

Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře (Green Hill) byl postaven v letech 1719 a 1722 podle plánů Jana Blažeje Santiniho Aichla z iniciativy Václava Vejmluvy, významného opata cisterciáckého kláštera. Kostel je jednou z nejvýznamnějších staveb barokní gotiky v Evropě. Poutní areál byl přidán do dědictví UNESCO v roce 1994. Po dlouhém období 50 let byl v srpnu 2014 poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře vrácen do majetku a správy Římskokatolické farnosti ve Žďáru nad Sázavou.

Hrad Pernštejn

Mimořádně zachovalý středověký hrad byl základnou pánů z Pernštejna.

Horácká galerie

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě sídlí v prostorách bývalého renesančního zámku na Vratislavově náměstí. Zámek dal vystavět na sklonku 16. století Vilém Dubský z Třebomyslic. Budova byla v následujících stoletích několikrát poškozena a poté opravena, její konečná podoba v novorenesančním slohu je z roku 1874.

Založení Horácké galerie se datuje k dubnu roku 1964. První výstavní prostory se nacházely ve druhém patře dnešní radnice, stálá expozice byla instalována ve dvou sálech novoměstského zámku. V roce 1972 byl pro potřeby galerie získán celý zámecký areál. Horácká galerie dnes svojí působností přesahuje hranice regionu.

Ve svém sbírkovém programu se galerie zaměřuje na dokumentaci děl nejvýznamnějších osobností regionálního umění v konfrontaci s českým výtvarným uměním. Rozsáhlé soubory pozůstalostí J. Laudy, J. Mařatky, V. Makovského, L. Martínka, K. Pokorného, J. Štursy a jiných autorů byly získány darem nebo odkazem umělců. Součástí sbírkového fondu je soustředěná kolekce hutního skla ze 60. a 70. let minulého století, pocházející z produkce známé sklárny ve Škrdlovicích u Žďáru nad Sázavou.

Muzeum nové generace

Muzeum nové generace není jen muzeum, je to klíč k pochopení celého areálu bývalého kláštera a dnešního zámku ve Žďáru nad Sázavou. Zažijte jedinečnou atmosféru týkající se historie, života, tvořivosti a krásné žďárské přírody.

Peklo Čertovina

V lesích na Čertovině u Hlinska vyrostl unikátní projekt PEKLO.

Obří modelové kolejiště „H0“ s námětem Vysočiny

V suterénu kulturního domu ve Žďáru nad Sázavou jsou k vidění známé železniční stanice, mosty, viadukty a kulturní památky. Součástí expozice je i modelářská prodejna.

Ski Areál Jimramov

SKI Areál Jimramov se nachází na severních svazích obce Nový Jimramov. Svojí rozlehlostí, členitostí a množství využití tras pro sjezd je naprosto ojedinělý na Vysočině. Poskytuje výborné lyžařské prostředí jak pro náročné lyžaře, tak i pro naprosté začátečníky. Na vysoké úrovni je zde udržován snowpark, 800 m dlouhá skicrossová trať Kanada a velmi oceňovaná je i možnost freestylového lyžování. Na hlavním svahu lze vzhledem k jeho šířce a profilu velmi dobře praktikovat carvingové lyžování. Areál nešetří výhledy na jednu z nejkrásnějších částí Vysočiny.